Gå til indhold

Privatlivs­oplysninger

Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med skolevalg

Information om behandling af personoplysninger i forbindelse med skolevalg

Skolevalg og det tre uger lange valgkampslignende undervisningstilbud kan ikke afvikles uden at behandle nogle personoplysninger om de elever og lærere, der vælger at deltage i skolevalget.

Folketinget Administration er dataansvarlig for den databehandling, der foretages via hjemmesiden skolevalg.dk. Alle personoplysninger fra skolevalg.dk slettes i juli måned i det skoleår, hvori skolevalget er blevet afholdt.

I Folketingets Administration er vi både interesseret i og forpligtet til at beskytte de persondata, vi behandler.

Hvis du vælger at dele dine videoer, mærkesager eller andet materiale på Facebook, Instagram eller Twitter, er det privatlivspolitikkerne for disse sociale medier, der finder anvendelse. Vi vil anbefale, at du læser disse politikker, før du deler materiale.

Du kan på de følgende sider læse mere om, hvordan Folketingets Administration behandler dine personoplysninger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Folketingets Administration er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har fået om dig via dit UNI-login og via dine aktiviteter på skolevalg.dk

Her er vores kontaktoplysninger:

Folketingets Administration
Christiansborg
1240 Københavns K

Cvr-nummer: 55 49 43 12

Telefon: 3337 5500
E-mail: ft@ft.dk

 1. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

For at afvikle skolevalget og det tilhørende undervisningsforløb
For at forbedre skolevalget og dokumentere vores arbejde med det
For at udarbejde statistik om skolevalget og valgresultatet
For at kommunikere om skolevalget på udvalgte medier

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af artikel 6, stk. 1, litra c og e, og artikel 9, stk. 2, litra e og g, i databeskyttelsesforordningen.

Folketingets Præsidium, der er Folketingets øverste ledelse, har den 14. juni 2017 besluttet, at Folketingets Administration skal afholde skolevalg hvert andet år.

Såfremt Folketingets Administration ønsker at bruge din video eller dine kommentarer i skolevalg til at kommunikere om skolevalg på udvalgte medier, vil vi kontakte dig for at bede om dit samtykke. Retsgrundlaget vil da være artikel 6, stk, 1 litra a og artikel 9, stk. 2, litra a.

 1. Kategorier af personoplysninger

For at kunne deltage i skolevalget, skal elever og lærere logge ind med deres UNI-login. På den måde kan it-systemet bag skolevalg.dk koble de enkelte elever sammen med deres klassekammerater og med de lærere, der skal godkende de videoer, eleverne laver.

Via UNI-login indhenter it-systemet bag skolevalg.dk oplysninger om, hvad du hedder, hvilken skole du går på, og dit klassetrin. Hvis du er lærer, er der adgang til oplysninger om navn, initialer og stilling, og hvilken skole du er ansat på.

Herudover behandler it-systemet bag skolevalg.dk oplysninger om elevernes og lærernes færden på skolevalg.dk, hvilke mærkesager eleven vælger, og elevens videoer m.v. Hvis elever eller lærere vælger at have et profilbillede, eller at medvirke i en video indgår dette også i behandlingen.

 1. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysninger

Videoerne, der produceres i forbindelse med skolevalg lagres på skolevalg.dk og er tilgængelige for alle brugere, der er logget ind på skolevalg.dk.

Folketingets Administration giver ikke dine personoplysninger videre til andre. Folketingets Administration offentliggør statistiske oplysninger om skolevalget i anonymiseret form.

Hvis Folketingets Administration får henvendelser fra medier eller andre, der ønsker at anvende videoer fra skolevalget til journalistiske formål, kontakter vi dig og beder om dit samtykke, før vi giver dine kontaktoplysninger videre. Elever og lærere kan altid sige nej til en sådan videregivelse af deres kontaktoplysninger.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Når du benytter skolevalg.dk, lagres dine personoplysninger på servere i Danmark. Oplysningerne slettes i juli måned året efter, der har været afholdt skolevalg.

Hvis du skriver til skolevalg@ft.dk, opbevarer vi de personoplysninger, du oplyser i din e-mail, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, eller så længe vi er forpligtet til det. Hvis du uploader materiale til Facebook, Instagram eller Twitter, er det deres privatlivspolitikker, der er gældende.

 1. Dine rettigheder

Når Folketingets Administration behandler oplysninger om dig, har du nogle rettigheder. Her kan du læse om dine rettigheder:

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig.
 • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/boern-og-unge

 1. Retten til at klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

 1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Folketingets Administrations databeskyttelsesrådgiver.

 • På e-mail: dpo@ft.dk. (Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, bør du benytte sikker e-mail.)
 • På telefon: 3337 3410.
 • Ved brev: 

Folketingets Administration
Att. databeskyttelsesrådgiveren
Christiansborg, 1240 København K. 

Rigtig god fornøjelse med Skolevalg! 

Med venlig hilsen 

Folketinget og Børne- og undervisningsministeriet